Sunday Schedule

DateBREAD, WINE, READERCANTORASSISTANTNURSERYCOFFEEACOLYTEHOST FAMILY
2-JanHoH. MoretzLutzTreffsJonesAnnikaFryhle
9-JanHolmgrenOlsenA. JonczykMcDonaldJonczykBlytheFryhle
16-JanA. JonczykK. MoretzHoVogtKoulopoulosAnnikaFryhle
23-JanE. JonczykGogolinMcDonaldViolaHoJulianaFryhle
30-JanJonesJonczykMelvinBorkowskiLutzAnnikaFryhle
6-FebKoulopoulosJonesMoretzPralleMaddie LutzColbyJonczyk
13-FebJonesMcDonaldMunfordBurkeMeshonColbyJonczyk
20-FebMcDonaldMeshonPralleCanningMunfordJulianaJonczyk
27-FebMelvinH. MoretzStanleyFryhleMcDonaldAnnikaJonczyk
6-MarMeshonOlsenVan AlstenHoMoretzBlytheBurke
13-MarMoretzK. MoretzCanningJonesMelvinConnorBurke
20-MarMunfordGogolinBurkeLutzOlsenKyleBurke
27-MarOlsenJonczykHoToomeyPralleConnorBurke
3-AprM. PralleJonesA. JonczykMelvinScheidemantelCatherineVogt
10-AprL. PralleMcDonaldLutzMoretzRiggertCatherineVogt
17-AprScheidemantelMeshonMcDonaldMunfordStanleyKyleVogt
24-AprSmootH. MoretzMelvinPralleToomeyConnorVogt
1-MayStanleyK. MoretzMoretzScheidemantelBurkeBlythePralle
8-MayTreffsOlsenMunfordSmootVan AlstenConnorPralle
22-MayToomeyGogolinPralleTreffsVogtJulianaPralle
29-MayVan AlstenJonczykStanleyToomeyTreffsKylePralle
5-JunViolaJonesVan AlstenVogtWaldCatherineMelvin
12-JunVogtMcDonaldCanningBorkowskiViolaColbyMelvin
19-JunWaldMeshonHoBurkeBorkowskiKyleMelvin
26-JunBorkowskiH. MoretzBurkeViolaSmootAnnikaMelvin